Hakkımızda

Prof. Dr. M. Alpay Ateş

1971 yılında, Amasya’nın Taşova ilçesinde doğmuştur. Amasya Taşova Lisesi’ni 1988 yılında birincilikle bitirmiştir. Gülhane Tıp Fakültesi’nden 1994 yılında mezun olduktan sonra TUS sınavını kazanarak uzmanlık eğitimine başlamış ve 2001 yılında psikiyatri uzmanı olmuştur. Beş yıl boyunca Aksaz Deniz Hastanesi’nde mecburi görevini yaparken aynı zamanda Marmaris’te özel muayenehane deneyimi de olmuştur. Akademik çalışmaları ve mesleki gelişimi için 2006-2016 yılları arasında Gülhane Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Psikiyatri Servisi’nde şef yardımcılığı görevi yapmış ve çok çeşitli hasta profillerini değerlendirip muayene ve tedavi ederek akademik çalışmalarının yanında uzmanlık alanındaki tecrübesini de arttırmıştır. Haydarpaşa Psikiyatri Servisinin tarihinde ilk kez “Psikoz Ayaktan Takip Ünitesi”ni kurmuş ve 5 yıl boyunca ekibiyle birlikte başta “ilk atak psikoz” hastaları olmak üzere tüm psikotik bozukluk hastalarının takip ve tedavisini yapmıştır. Aynı zamanda klinikte “TMS (Transkraniyal Manyetik Uyarı) Ünitesi”nin kurulması ve işletilmesinde görev almıştır. Bu ünitelerde yapılan ilk çalışmaların tez yöneticiliğini yapmış ve son dönemlerde Marmara üniversitesi ile birlikte yürütülen nörobilimle ilgili hayvan deneylerine katkı sağlamıştır. Elliyi aşkın uluslararası ve ulusal yayını, yüze yakın poster bildiri ve kitap bölüm yazarlıkları olan Alpay Ateş’in  idari görevlerinin yanında birçok dergi makalelerine hakemlikleri, asistan tez yöneticilikleri ve dergi yayın kurulu üyelikleri mevcuttur. “Uyku bozuklukları”, “Cinsel işlev bozuklukları”, “Aile terapisi”, “Kişiler arası ilişkiler terapisi” “Yas terapisi”, “EMDR”, ”Psikofarmakoterapi” ve “TMS”(Transkaniyal Manyetik Uyarı) üzerine eğitimler almıştır. Aynı zamanda başta farmakoterapi (ilaç tedavisi) ve TMS alanında olmak üzere çeşitli uzmanlık alanlarında eğitimler vermiş ve psikiyatri ile ilgili çeşitli konular üzerine bir çok kongrede sunumları olmuştur. Yurtiçi ve yurtdışı kongre, seminer ve kurslara katılmış, bilimsel kongre ve sempozyum düzenleme kurullarında görevler almıştır. Yaklaşık 20 yıllık deneyimiyle halen merkezimizde her türlü psikiyatrik, psikolojik sorunları olup danışma ve/veya tedavi ihtiyacı olan danışanlara ve hastalarına hizmet vermektedir. Evli ve iki çocuk babası olup ingilizce bilmektedir.

Klinik Psikolog Müge Kılıçlar

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi, Psikoloji [İngilizce] bölümünde onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa Devlet Hastanesi ve çeşitli kurumlarda staj yapmış ve akademik çalışmalara destek olmak amacıyla üniversitede gönüllü asistanlık yapmıştır. Bunun yanı sıra Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü Başkan Yardımcılığı, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) üniversite temsilciliği yapmış ve alana yönelik projelerde çeşitli görevler almıştır.

Lisans hayatını bitirdikten sonra Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde bir seneye yakın araştırma asistanlığı yapmıştır. Çeşitli polikliniklerde gözlemlerini sürdürürken farklı hastalıkları olan 200’ün üzerinde geriatri hastasıyla birebir görüşmeler yapmış, çeşitli testler uygulamıştır. Bu hastalarla yapmış olduğu ölüm korkusu ve ayrılık anksiyetesi ile ilgili çalışma poster bildiri olarak yayınlanmıştır.

Uzmanlık eğitimini FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında “Cinsel Doyum ile Beden İmajı ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişki” adlı tez çalışmasıyla (yüksek onur derecesi ile) tamamlamıştır.

Dr. Emel Stroop tarafından verilen Kognitif Terapi Yönelimli Klinik İlk Görüşme ve Terapi Becerileri, Kognitif Terapi İlkeleri ve Depresyon Tedavisinde Uygulanması, Kognitif Terapinin Anksiyete Tedavisinde Uygulanması, Kognitif Terapinin OKB Tedavisinde Uygulanması, OKB’de ERP’nin (Maruz Bırakarak Tepki Önleme) Uygulanması eğitimlerini, Prof. Dr. Gonca Soygüt tarafından verilen Şema Terapi Temel Düzey eğitimini tamamlamıştır. Psikometrik değerlendirme amacıyla çeşitli testler uygulamaktadır. Türk Psikologlar Derneği üyesidir.  2016 yılından beri Ataşehir Psikiyatri ve Psikoterapi Akademisi bünyesinde çalışmalarını sürdürmektedir.

Klinik Psikolog Bahar Bushi (Sosyal Medya Sorumlusu)

Lisans eğitimini Yakındoğu Üniversitesi, Psikoloji (ingilizce) bölümünde burslu okuyup onur derecesiyle tamamlamıştır. Lisans eğitimi devam ederken Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi psikyatri servisi ve Fındıkzade Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde staj yapmıştır.

Lisans eğitimini bitirdikten sonra Cengiz Dede Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Özel Belgin Birer Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde çalışmıştır. Bunun yanı sıra bir dönem Şehit Fikret Metin Öztürk İlköğretim okulunda sınıf öğretmenliği yapmıştır. Uzmanlık eğitimini Beykent Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programında “ Üniversite Öğrencilerinde Yeme Tututmu Anksiyete ve Öznel İyi Oluş Düzeylerinin İncelenmesi” adlı tez çalışmasıyla tamamlamıştır.

Aldığı Eğitimler ve Sertifikalar;

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) Eğitimi, Kln. Psk. Emre Konuk – Davranış Bilimleri Enstitüsü, Şema Terapi: Model ve teknikler, Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları ( Dr. Alp Karaosmanoğlu), İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifikası, Bilişsel Davranışçı Terapi ( Kaan Lütfü Özdemir ), Sistemik Aile Terapisi Süpervizyonu, Oyun Terapisi Eğitimi Sertifikası (Yeniden Eğitim ve Sağlık Derneği), Rorschach Test Eğitimi Sertifika Programı ( Rorschach ve Projektif Testler Derneği), WÇZÖ-IV Test Eğitimi Sertifika Programı ( Türk Psikologlar Derneği), MOXO Dikkat Performans Test Eğitimi Sertifika Programı (MOXO TÜRKİYE), Çocuk Değerlendirme Paketi: Ankara Gelişim Tarama Envanteri, Peabody Resim Kelime Tanıma Testi, Resim Çizme Testleri, Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi, Beıer Cümle Tamamlama Testi, Duygu Durum Ölçekleri. ( Türk Psikologlar Derneği ), Denver II Sertifikası ( Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği – Türk Psikologlar Derneği), Kültür Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası, MMPI Uygulayıcı Sertifikası Eğitimlerini almıştır.

Ayrıca Türk Psikologlar Derneği ve EMDR (Davranış Bilimleri Enstitüsü) üyesidir.

Klinik Psikolog Özge Zelal Yıldız

Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi Psikoloji (İngilizce) bölümünde “An Examination on Attachment Dimensions and Love Attitudes of Turkish” adlı tez çalışmasıyla(onur derecesi) tamamlamıştır. Lisans eğitimi süresince Haydarpaşa Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Dragos Küçük Şeyler Anaokulu ve çeşitli kurumlarda staj yapmanın yanı sıra Işık Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde yürütülen araştırmalarda gönüllü asistanlık yapmıştır. Bununla birlikte çeşitli üniversite kulüplerinde ve sosyal sorumluluk projelerinde görev almış, Işık Üniversitesi Psikoloji Kulübü Yazmanlığı yapmış ve Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) etkinliklerinde aktif olarak yer almıştır.

Uzmanlık eğitimini FMV Işık Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında “Evlilik Doyumunun Öncülleri ve Sonuçları: Depresyon, Kaygı ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalar” adlı tez çalışmasıyla (yüksek onur derecesi) tamamlamıştır. Uzmanlık eğitimi süresince Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde staj yapmış ve Kartal Belediyesi Kadın Danışma Merkezi’nde gönüllü psikolog olarak görev almıştır. Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi (Psikoloji Akademisi), Bilişsel Davranışçı Terapi (Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği ) ve EMDR terapisi (Davranış Bilimleri Enstitüsü) eğitimlerini almıştır. Psikometrik değerlendirme amacıyla çeşitli testler uygulamaktadır. Halen Appa İstanbul’da danışanlarına psikoterapi yapmakta ve “TMS” tedavisi (Manyetik Uyarı tedavisi, ilaçsız tedavi) grubunun bir parçası olarak çalışmalarına devam etmektedir

Klinik Psikolog Burcu Akdemir

Haziran 1970 Doğumlu olan Burcu Akdemir, Psikoloji Eğitimini, İstanbul Bilim Üniversitesi Fen Ed. Fak. Psikoloji Bölümünde 2014 yılında bölüm birincisi derecesi ile bitirdi. Bitirme tezinde “Rüyalarda İçerik Analizi, Bilişsel Bir bakış” rüya içerikleri ve savunma mekanizmalarına alışılagelmiş analitik yaklaşımın dışında bilişsel bir yöntemle değindi. 2013-2014 yıllında Nöropsikoloji Derneğ’inde Nöropsikolojik test bataryası eğitimini tamamladı.

Yüksek lisans eğitimi için İngiltere’ye giderek University of Hull Faculty of Health Sciences Department of Psychology “Clinical applications of Psychology” Master programına katıldı ve 2017 yılında derece ile bitirdi. Master programı bitirme tezini ise “Individuals’ locus of control is a predictor of their preference of social media platforms” Bireylerin kontrol odağının, sosyal medya platformları kullanımında belirleyiciliği konusunda yaptı.

Psikoloji eğitimi sırasında başlayıp, süregelen zaman içinde çeşitli staj ve gönüllük esasına dayanan iş deneyimleri ise şöyledir: Çevre koleji Ataşehir 2012 (Gönüllü) Proje çalışması: 3-4 yaş gurubu ile çocuk davranışları gözlemi “karakter, öğrenmeyle mi kazanılır doğuştan mı getirilir”. Ataşehir Belediyesi psikolojik danışma merkezi 2012: Çocuk, ergen ve yetişkin terapilerinde uygulamalı alan stajı. GATA Psikiyatri kliniği 2012-2015 (Gönüllü). Poliklinik ve yatan hasta kliniği, askerlik şubesi psikiyatrik uygunluk değerlendirmesi, er ve erbaş ile sivil ve rütbeli hastaların takip ve değerlendirmeleri, Psikoteknik: kişilik testleri (MMPI, Beier cümle tamamlama, HTP, SCL ve diğer) Zeka testleri (Porteus labirent testi, Kent egy ve diğerleri) Nöropsikolojik testler (tüm batarya) uygulamaları, Şizofreni Polikliniği, şizofreni grup terapisi/ yardımcı terapist, Psikiyatri kliniği yatan hasta takip ve değerlendirmeleri, Askere elverişli raporu için gerekli değerlendirmeler (zeka, cinsel yönelim, nevrotik/psikotik bozukluk, kişilik bozukluğu). ÇAPA Nöropsikoloji kliniği 2014-2015 (Gönüllü). Nöropsikolojik test batarya uygulaması.

İngiltere’de yüksek lisans ve akabinde ise, 2016-2019 mart arasında staj ile başlayıp proje görevi ile devam ettiği HEY MIND adlı ruh sağlığı kurumunda deneyimlerine devam etti. Bu görevdeyken 2016 yılında kurumda: Reflective “Free expressions” ve literature review “childhood traumas and personality disorders” araştırmalarını tamamladı. Stres Kontrol Grubu, Art Grup, Tedavi süreci bitmiş hastalar ile etkinlik çalışmaları, Bakım merkezleri gözlemlerinde aktif görev aldı ve kurumun yurt genelinde yürütmekte olduğu DBL “don’t look back” (geriye bakma) adlı, adli vakalara karışmış ve ruh sağlığı alanında tanı almış hastaların topluma kazandırılma süreci projesinde çalıştı. Projedeki görev tanımı, birebir hasta sorumluğu, terapötik çalışma, hedef belirleme, ilaç ve doktor kontrolleri –gerekirse- şartlı tahliye raporları yazmayı da içermekteydi.

2017-2019 arasında İngiltere, sahibi olduğu BA Burcu Akdemir psikoterapi ve danışmanlıkta faaliyetine devam eden Burcu Akdemir halen APPA İstanbul psikiyatri ve psikoterapi ’de yetişkin bireylerde birebir ve aile terapileri, çift terapisi, uyum ve kaygı bozuklukları, stres ve bağlantılı bozukluklar başta olmak üzere psikolojik danışmanlık ve terapi hizmetleri vermektedir.

İngilizce ve İtalyanca dillerini ileri seviyede konuşan Burcu Akdemir, İngilizce eğitimini GlosCat Collage of Cheltenham 1991 de ve İtalyanca eğitimini ise La Lingua per i Stranieri a Siena 1992 de tamamlamıştır. Psikoloji eğitimi ve kariyeri öncesinde ise, İlköğretimini İlhami Ahmet Örnekal İlkokulu 1982 de, orta ve lise eğitimini, Erenköy Kız Lisesi 1987 tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi MYO Lif ve Deri Teknolojisi 1989 bölümünü bitirmiş ve çok uluslu bir kimya firması olan Henkel A.Ş. / Cognis Kimya A.Ş. / Pulcra Kimya A.Ş. de 1993-2008 yılları arasında, Pazarlama/ Ürün Gurubu Sorumlusu olarak çalışmıştır.

Klinik Psikolog Gülgün Kurtay

Gülgün Kurtay, 2007 yılında Ege Üniversitesi Psikoloji lisans bölümünden mezun olmuştur. Aynı yıl Ege Üniversitesi Klinik Psikoloji bölümü yüksek lisans programına başlamış, eğitimine devam ederken çalıştığı psikolojik danışmanlık merkezinde öğrenme güçlüğü ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla çalışma deneyimi edinmiştir.
Prof. Dr. Oya Sorias tarafından ‘Anksiyete Bozukluğu Olan Çocuklar İçin Bilişsel Davranışçı Terapi’ eğitimi ve süpervizyonu almıştır. 2010 yılında ‘Çocuklarda Düşünce, Duygu ve Davranışları Ayırt Etme Yeteneğini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi’ başlıklı tezi ile klinik psikoloji yüksek lisans programını tamamlamıştır.

Eğitimi süresince Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesi hastanelerinde ve Ege Üniversitesi Kampüs Anaokulu’nda gönüllü olarak staj yapmıştır. Stajlarının ardından sırasıyla Özel Gürsoy Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Özel Nöron Psikiyatri Dal Merkezi, Sultanbeyli Devlet Hastanesi, Kybele Psikolojik Danışmanlık Merkezi ve Özel Pakkan Okulları’nda psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

WISC-IV, Denver II, Agte ve çeşitli çocuk değerlendirme testlerinin sertifikalı uygulayıcısıdır. 12 yıllık mesleki deneyiminin ardından şu an APPA İstanbul bünyesinde ağırlıklı olarak çocuklar ve ebeveynlere psikoterapi çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve iki çocuk annesidir.

Klinik Asistanı Seval Güven

Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü mezunu olup 20 yıl bankacılık alanında çalışmıştır. Mart 2020 tarihinden itibaren Ataşehir Psikiyatri ve Psikoterapi Akademisi bünyesinde klinik asistanı olarak görevine devam etmektedir.

Foto Galeri

Çalışma Saatleri:
10.00 - 19.00

Prof Dr. M. Alpay Ates Randevu:
0543 876 48 22
0216 251 10 64

iletisim@atasehirpsikiyatri.com
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Ergun Aprt. No:244 D:11 Kadıköy/İstanbul

Alsiyon Digital Agency © 2018 - 2022