Akademik Yayınlar

Prof. Dr. M. Alpay Ateş’in
KATKISI OLDUĞU AKADEMİK YAYINLARI

1.“Alkol bağımlılığı, depresyon ve serum folat düzeyleri”, NöroPsikiyatri Arşivi 39 (2-4): 53-57 (2002).

2.Depresion in Men with Traumatic Lower Part Amputation: A Comparision to Men with Surgical Lower Part Amputation, Military Medicine; Feb 2003; 168, 2; ProQuest Medical Library pg. 106

3.Alexithymia in Male Alcoholics: Study in a Turkish Sample, Comprehensive Psychiatry, Vol. 44, No. 4 (July/August), 2003: pg 349-352

4.“Depression in dementia and therapeutic approaches: a review”, Anatolian Journal of Clinical Investigation, 1, 197-204 (2007).

5.Clinical predictors of therapeutic response to clozapine in a sample of Turkish patients with treatment-resistant schizophrenia, Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry, 31, 1330-1336 (2007).

6.A case with euprolactinemic galactorrhea induced by escitalopram. Int’l J. Psychiatry in Medicine, 37(3): 275-278 (2007)

7.“Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Bireylerde Madde Kullanımı ve Saldırganlık İlişkisi”, Düşünen Adam 20, 141-150 (2007).

8.Antisosyal Kişlilik Bozukluğu Olan Erkek Bireylerde Madde Kullanım Bozukluğu Yaygınlığı. Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 17:162-166 (2007)

9.“Mitral Valv Prolapsusu ve Birlikte Mitral Yetmezliği Olan Hastalarda Ruhsal Durum” Kardiyoloji; 14: 111-114 (2007).

10.“Bipolar Bozukluklarda Tedavi Uyumsuzluğu”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri, J Int Med Sci, 2, 60-64 (2007).

11.“Depresyon Etiyolojisinde Çağdaş Modeller”, Türkiye Klinikleri Dahili Tıp Bilimleri Psikiyatri, J Int Med Sci, 3, 6-11 (2007).

12.“Bir Kez Ekstazi Kullanımına Bağlı Gelişen Bir Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgusu”. Bağımlılık Dergisi, 9, 45-48, (2008).

13“Akut Uçucu Entoksikasyonu ve Deliryumu: Bir Olgu Sunumu”, Bağımlılık Dergisi, 9, 95-97 (2008).

14.“Venlafaksinin Uzun Salınımlı Formunun Kullanımı Sonucu Tetiklenen Epileptik Nöbet: Bir Olgu Sunumu”, Nöropsikiyatri Arşivi 45, 68-70 (2008).

15.“A patient with mesial temporal lobe resection and postpartum psychosis”, Am J Case Rep 9, 132-135 (2008).

16.“Nörobruselloza Bağlı Akut Psikoz”, Anadolu Psikiyatri Dergisi 9: 188-190 (2008).

17.Reduced urinary excretion of homocysteine could be the reason of elevated plasma homocysteine in patients with psychiatric illnesses. Clin Biochem 2008 Jul;41(10-11):831-5. (Epub2008 Apr 23).

18.Self-mutilating Behavior in Patients with Dissociative Disorders: the Role of Innate Hypnotic Capacity, Isr J Psychiatry Relat Sci 45, 43-52 (2008).

19Psychosocial and Hormone Related Risk Factors for Early Postnatal Depressive Symptoms in Turkish Women., Neurology, Psychiatry and Brain Research 15, 117-122 (2008).

20.Relationship of Subjective Sleep Quality to Aggression in Male Subjects with Antisocial Personality Disorder”, Turk Psikiyatri Derg 19, 373-381 (2008).

21.A Magnetic Resonance Spectroscopy Study of Antisocial Behavior Disorder, Psychopathy and Violent Crime among Military Conscripts, Acta Neuropsychiatrica 20, 72–77 (2008).

22.Efficacy and safety of long-acting injectable risperidone during treatment of manik episode withy non-compliance bipolar patients, Neurology, Psychiatry and Brain Research 15, 39-44 (2008).

23.Substance Abuse in adult male subjects with first episode psychosis”, Neurology, Psychiatry and Brain Research, 15, 93-98 (2008).

24.Effects of Diagnostic Comorbidity and Dimensional Symptoms of Attention Deficit Hyperactivity Disorder in Males with Antisocial Personality Disorder”, Aust N Z J Psychiatry 42: 405-413 (2008).

25.Elektrokonvülzif tedavide propofol ile propofol remifentanil kombinasyonun nöbet süresi ve hemodinami üzerine etkisi, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 19, 24-28 (2009).

26.“Tedaviye Dirençli Gilles de la Tourette Sendromunda Amisülpirid Kullanımı: Bir Olgu Sunumu”, Yeni Sempozyum, 47, 16-18 (2009).

27.“Yurt Dışında ve Türkiye’de Yaşayan Bireyler Arasında Hepatit C Virüs Enfeksiyonu Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması”, Pamukkale Tıp Dergisi, 2: 62-67 (2009)

28.“Olanzapine Bağlı Hiperprolaktinemi ve Amenore Gelişen Psikotik Bir Olgunun Aripiprazol İle Tedavisi”, Anatol J Clin Investig 3, 80-82 (2009).

29.“Santral Seröz Koriyoretinopati Hastalarının Karakter ve Mizaç Özellikleri”, Anatol J Clin Investig, 3, 40-43 (2009).

30.Abnormal Elastic Properties of Aorta in Patients with Major Depression., Neurology, Psychiatry and Brain Research 15: 161-166 (2009).

31.Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olgularında Kendini Yaralama Davranışının Saldırganlık, Çocukluk Çağı Travmaları ve Dissosiyasyon İle İlişkisi, Anadolu Psikiyatri Dergisi 10:279-285 (2009).

32.Adjuvant Folate Treatment to Essitalopram and Homocystein, Folate, Vitamin B-12 levels in patients with major depressive disorder, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Bulletin of Clinical Psychopharmacology. 2009; 19(2): 135-142.

33.Evaluation of General Psychopathology, Subjective Sleep Quality, and Health-Related Quality of Life in Patients with Obesity”, Int’l. J. Psychiatry in Medicine ; 39: 297-312 (2009).

34.Antisosyal Kişilik Bozukluğu Olan Genç Erkeklerde Aleksitimi, Saldırganlık ve Psikopati İlişkisi, Nöropsikiyatri Arşivi, 46:135-139 (2009).

35.Nöropsikiyatrik hastalıklara fizyolojik yaklaşım; otonom sinir sistemi ve melatoninin rolü, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 19:173-182 (2009).

36.“Olanzapine treatment in Jarisch-Herxheimer reaction due to neurosyphilis with dementia: a case report”, J Psychopharmacol. 23: 999-1000 (2009).

37.“Accompaniment of Tourette syndrome and neuropsychiatric symptoms”, Neurosiences 14:28728-9 (2009).

38“Epileptic Seizure During Anaesthesia Induction With Etomidate”, Middle East Journal of Anesthesiology 20:723-725 (2009).

39.Association between symptom improvement and change of body mass index, lipid profile, and leptin, ghrelin, and cholecystokinin levels during 6-week olanzapine treatment in patients with first-episode psychosis. J Clin Psychopharmacol. Letter to the editor, 2010 Oct;30(5):636-8. doi: 10.1097/JCP.0b013e3181f0580e.

40.Plasma orexin A, ghrelin, cholecystokinin, visfatin, leptin and agouti-related protein levels during 6-week olanzapine treatment in first-episode male patients with psychosis. Int Clin Psychopharmacol. 2010 May;25(3):165-71. doi: 10.1097/YIC.0b013e3283377850.

41.Clinical Characteristics of Self-Mutilating Behavior in Turkish Male Subjects with Antisocial Personality Disorder: Relationship to Psychopathy. Int J Soc Psychiatry. 2011 May;57(3):237-47. doi: 10.1177/0020764008099339. Epub 2009 Nov 11

42.Synaptosomal-associated protein 25 gene polymorphisms and antisocial personality disorder: association with temperament and psychopathy. Can J Psychiatry. 2011 Jun;56(6):341-7.

43.J Burn Care Res. 2011 May-Jun;32(3):399-404. doi: 10.1097/BCR.0b013e318217f87a.

44.Temperament traits and psychopathy in a group of patients with antisocial personality disorder. Compr Psychiatry. 2011 Nov-Dec;52(6):607-12. doi: 10.1016/j.comppsych.2011.01.003. Epub 2011 Mar 11.

45.Reboxetine induced painful ejaculation: a case Report, Journal of Mood Disorders 2011;1(4):166-8

46.Transplantatıon And Psychıatry , Review, Nobel Medicus 2012; 8(1): 16-23.

47.Metacognitive Functions in Obsessive Compulsive Disorderin a Turkish Clinical Population: The Relationship Between Symptom Types and Metacognition Subdimensions.Bulletin of Clinical Psychopharmacology,Vol: 23, N.:1, 2013.

48.Psikiyatrik Hastalıklar ve Yanlış Uygulamalar, Türkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics 2013;4(3):51-5.

49.A Review of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation Use in Psychiatry, Dis Mol Med. 2013; 1(4): 77-86

50.Ayaktan izlenen hastalarda antidepresan tedaviye uyuncu bozan ilaç yan etkileri, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2014; 24: 69-75

51.Depresyon ve huzursuz bacak sendromu birlikteliğinde bupropion XL kullanımı: Bir olgu sunumu, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2014; 24: 84-8.

52.Bipolar bozukluk manik, depresif ve remisyon dönemlerindeki bilişsel işlevler, Klinik Psikofarmakoloji Bülteni 2014; 24: 59-68

53.Bupropion XL Use in Comorbidity of Depression and Restless Leg Syndrome: A Case Report, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 24(1):1, March 2014

54.Relationship Between Plasma Levels of Prolactin and The Severity of Negative Symptoms in Patients with Schizophrenia, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015(25):27-37.

55.Reliability and validity of psychopathy checklist revised (Turkish)
Klinik Psikofarmakoloji Bulteni – Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2015; 25: 118-24.

56.The relationship between comorbid psychiatric illnesses and psychopathy levels on male individuals with antisocial personality disorder in the turkish community, Journal of psychiatry;2015:18(1):14-76.

57.Social Harms of Nonprescribed or Uncontrolled Used Antidepressants, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 25(4):1 December 2015

58.Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS)-Induced Trigeminal Autonomic Cephalalgia.Noro Psikiyatr Ars. 2015 Sep;52(3):309-311. doi: 10.5152/npa.2015.7618. Epub 2015 Jul 7

59.Fractional Anisotropic Changes of Corpus Callosum Associated with Antipsychotic Treatment in First-Episode Antipsychotic Drug-Naive Patients with Schizophrenia Declaration of interest, Bulletin of Clinical Psychopharmacology 26(4):332-341, December 2016

60.The Effects of Psychoeducation on the Expressed Emotion and Family Functioning of the Family Members in First-Episode Schizophrenia. Community Ment Health J. 2017 May;53(4):464-473. doi: 10.1007/s10597-017-0086-y. Epub 2017 Jan 27.

61.Evaluation of repetitive transcranial magnetic stimulation for treatment-resistant major depression and the impact of anxiety symptoms on outcome, DOI: 10.1080/24750573.2017.1293239, ISBN: 2475-057, Jan 2017

KATKISI OLDUĞU KİTAP BÖLÜM YAZARLIKLARI

1.Ruhsal Hastalıkların İlaçla Tedavileri, Genel Özellikler, Temel Psikofarmakoloji Kitabı, Editör: Nevzat Yüksel,s: 1195-1215, TPD Yayınları, Tuna Matbaacılık San. Tic. A.Ş. 1. Baskı , 2010, Ankara, ISBN: 978-9944-5835-5-8

2.Reseptörler, Temel Psikofarmakoloji Kitabı, Editör: Nevzat Yüksel, s: 65-88,TPD Yayınları, Tuna Matbaacılık San. Tic. A.Ş. 1. Baskı , 2010, Ankara, ISBN: 978-9944-5835-5-8

3.Reseptör Sonrası Olaylar ve Nöron Plastikliği, Temel Psikofarmakoloji Kitabı, Editör: Nevzat Yüksel,s:88-122, TPD Yayınları, Tuna Matbaacılık San. Tic. A.Ş. 1. Baskı , 2010, Ankara, ISBN: 978-9944-5835-5-8.

4.Kendine Zarar Verme Davranışı (Self Mutilasyon),267-295, Dürtü Kontrol Bozuklukları, Editör: Lut Tamam, (2009) ISBN: 9789753001717

5.Travma Sonrası Stres Bozukluğu prognozu, Anksiyete Bozuklukları: Kaygı ve Şiddet, Editör: Nesrin Dilbaz, s: 63-66, Pozitif Matbaacılık, Ankara, 2009. ISBN: 978-975-00894-0-4

6.Dolaşım ve solunum sistemi hastalıklarında Anksiyete ve Depresyon, Kardiyak ve Pulmoner Rehabilitasyon, Editör: Mehmet Uzun, 2014: s: 203-211, ISBN 605-4949-00-4, İstanbul Tıp Yayınevi.

Çalışma Saatleri:
10.00 - 19.00

Prof Dr. M. Alpay Ates Randevu:
0543 876 48 22
0216 251 10 64

iletisim@atasehirpsikiyatri.com
Caddebostan Mah. Bağdat Cad. Ergun Aprt. No:244 D:11 Kadıköy/İstanbul

Alsiyon Digital Agency © 2018 - 2022